Ако желаеш да инвестираш в земя

          Благодарение на дългогодишния ни опит и изграденото доверие в нашите клиенти предлагането на земя при нас надвишава финансовите ни възможности. И тъй като не можем да изкупим всичко и навсякъде, в годините сме създали отношения с арендатори, инвеститори и други частни лица, с които си партнираме,  като им предлагаме земя за покупка, за наемане и арендуване, съдействаме при сделките юридически и физически пред нотариус.  

С какво можем да ти бъдем полезни?

 1. Предлагаме земеделска земя за продан в различни землища;
 2.  Правим анализ на цената, която ще заплатиш на декар според зададен от теб годишен процент за възвръщане на инвестицията;
 3. Договаряме наем/рента и отдаваме земята ти под наем на коректен арендатор;
 4. Подготoвяме  необходимите документи за сделка;
 5. Консултации по всички юридически въпроси, съпътстващи сделката.

7 причини поради които аз инвестирам в земя?

 1. Земята е изключително ликвидна.
 2. Инвестицията се възвръща от рентата в рамките на 15-22 г. – www.bgnivi.com
 3. Постоянно покачване на цената на земята.
 4. Лесно отдаване под наем или аренда.
 5. Постоянно покачваща се рента.
 6. Възможност за продажба на ниви на части.
 7. Може да купиш толкова земя с колкото свободни средства разполагаш в момента.